Individueel aanbod

Met dit aanbod komt Het Majin Huis tegemoet aan de grote veranderingen die mensen met kanker ondergaan op mentaal, fysiek en sociaal vlak.

Deze activiteiten zorgen niet voor genezing, maar zijn gericht op het verhogen van de levenskwaliteit tijdens en na een kankertraject.

Deze individuele activiteiten bieden we enkel aan voor mensen die zelf getroffen zijn door kanker, met uitzondering van de psychosociale begeleiding, die ook openstaat voor naasten.

Om deel te nemen is inschrijven noodzakelijk. Dat kun je doen via onze kalender. Je kunt ook mailen naar info@majinhuis.org of bellen naar 0479 16 15 08.

We proberen ervoor te zorgen dat er geen te lange wachttijden ontstaan. Daarom kan iedere bezoeker voor elke individuele activiteit maximum zes keer per jaar inschrijven met een frequentie van maximum één keer per maand. Uitzondering daarbij is de psychosociale begeleiding: daarbij heeft iedereen recht op maximum 12 sessies per jaar en geldt het tempo van één keer per maand niet.

Het Majin Huis biedt niet enkel activiteiten aan, maar ook een onthaalruimte. Deze ruimte staat open voor zowel mensen met kanker als voor hun naasten en nabestaanden.

In onze onthaalruimte kan je elke werkdag terecht tussen 13u en 17u. Je hoeft geen afspraak te hebben, je kunt gewoon eens binnenspringen als je daar zin in hebt. Een van onze gastvrouwen of -heren zit klaar voor een babbel bij een tas koffie of thee. In onze onthaalruimte kun je ook lotgenoten ontmoeten, folders inkijken en vragen stellen.