Samenwerken

De samenwerking met UZ Gent werd vastgelegd in een overeenkomst.

Het Majin Huis is een verzamel- en verdeelpunt voor Hair in a Box.