vrijwilliger worden

Heb jij zin om vrijwilligerswerk te doen in Gent? Wil jij graag als vrijwilliger mensen met kanker mee ondersteunen? Neem dan zeker eens vrijblijvend contact op: info@majinhuis.org of 0479 16 15 07.

Welke taken kun je als vrijwilliger in Het Majin Huis in Gent opnemen?

Enerzijds zijn er taken waarvoor je geen specifieke opleiding of ervaring nodig hebt:
 • Gastvrouw/-heer: bezoekers verwelkomen en een één-op-ééngesprekje met hen voeren waarin je hun noden en behoeften inschat, luistert naar hun verhaal en ons aanbod toelicht.
 • Tuinvrouw/-man: het onderhouden van ons stadstuintje.
 • Creatieveling: het organiseren en begeleiden van creatieve of culturele activiteiten voor onze bezoekers.
 • Infothecaris: het mee in orde houden van onze info- en bibliotheek.
 • Begeleider soepmoment na de yogasessies.
 • Begeleider van wandelgroepen.
 • Ambassadeur: bekendmaking van ons aanbod op zorgbeurzen en in de vier ziekenhuizen van Gent: het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas, het AZ Maria Middelares en het AZ Jan Palfijn.
 • Administratieve taken, zoals opzoekwerk op de computer, dat je eventueel van thuis kunt doen.
 • Vertaalopdrachten, meestal vanuit het Nederlands naar het Frans, die je ook van thuis kunt doen.
 • IT-ondersteuning

Anderzijds zijn er activiteiten waarvoor Het Majin Huis een beroep doet op vrijwilligers die een passende opleiding genoten hebben:
 • Zorgmasseur
 • Therapeut voor persoonlijke en loopbaanbegeleiding
 • Fasciatherapeut
 • Yogaleraar

Wil je als vrijwilliger graag iets voor Het Majin Huis doen wat je niet terugvindt in de opsommingen hierboven, laat het ons dan zeker ook weten. Dan bekijken we graag samen wat mogelijk is.

Wat verwacht Het Majin Huis van een vrijwilliger?

Het Majin Huis zoekt geëngageerde vrijwilligers die een verschil willen maken voor mensen met kanker. Vooral belangrijk is om hen een luisterend oor te bieden zonder te oordelen. Het Majin Huis en haar vrijwilligers tonen respect voor alle bezoekers, ongeacht hun sociale situatie, afkomst of religie.

Om naar onze bezoekers toe een kwaliteitsvol aanbod te verzekeren, moet je als vrijwilliger in Het Majin Huis een opleiding van zes halve dagen volgen. Daarin krijg je zicht op de werking en de visie van ons huis. Ook komen in die opleiding onder meer de achtergrond van de ziekte en gesprekstechnieken aan bod. Deze opleiding vindt plaats in Het Majin Huis zelf.

Wat krijg je als vrijwilliger in de plaats?

Je doet waardevolle ervaringen op in een lichtrijk, modern huis in het hartje van Gent. Je komt terecht in een divers en enthousiast team van tientallen vrijwilligers. Bij hen: prille twintigers, frisse tachtigers en alles daartussenin. Je proeft van de hartelijke sfeer waarin zij ook onderling met elkaar omgaan.

Klik hier voor een eerste kennismaking met onze vrijwilligers.

“Er zijn veel vrijwilligers in Het Majin Huis van wie ik me niet eens meer kan voorstellen dat ik hen ooit in mijn leven niet kende.”

– vrijwilligster Carita

Wanneer vrijwilligers taken opnemen in Het Majin Huis, is er altijd vast personeel aanwezig. Je staat er als vrijwilliger bij ons dus nooit alleen voor. En uiteraard zorgen we ervoor dat je als vrijwilliger verzekerd bent.