vrijwilliger worden

Heb jij zin om vrijwilligerswerk te doen in Gent? Wil jij graag als vrijwilliger mensen met kanker mee ondersteunen? Neem dan zeker eens vrijblijvend contact op: info@majinhuis.org of 0479 16 15 07.

Welke taken kun je als vrijwilliger in Het Majin Huis in Gent opnemen?

Enerzijds zijn er taken waarvoor je geen specifieke opleiding of ervaring nodig hebt:

 • Gastvrouw/-heer: bezoekers verwelkomen en een één-op-ééngesprekje met hen voeren waarin je hun noden en behoeften inschat, luistert naar hun verhaal en ons aanbod toelicht.
 • Creatieveling: het organiseren en begeleiden van creatieve of culturele activiteiten voor onze bezoekers.
 • Begeleider van wandelgroepen.
 • Ambassadeur: bekendmaking van ons aanbod op zorgbeurzen en in de vier ziekenhuizen van Gent: het UZ Gent, het AZ Sint-Lucas, het AZ Maria Middelares en het AZ Jan Palfijn.
 • Administratieve taken, zoals opzoekwerk op de computer, dat je eventueel van thuis kunt doen.
 • IT-ondersteuning

Anderzijds zijn er activiteiten waarvoor Het Majin Huis een beroep doet op vrijwilligers die een passende opleiding genoten hebben:

 • Zorgmasseur
 • Fasciatherapeut
 • Lesgever/lesgeefster zachte vorm van yoga
 • Medische pedicure
 • Schoonheidsspecialist

Wil je als vrijwilliger graag iets voor Het Majin Huis doen wat je niet terugvindt in de opsommingen hierboven, laat het ons dan zeker ook weten. Dan bekijken we graag samen wat mogelijk is.

Wie kan vrijwilliger worden in Het Majin Huis?

In principe kan iedereen vrijwilligerswerk opnemen in Het Majin Huis. Wel zijn er enkele randvoorwaarden die we belangrijk vinden:

 • Je afkomst en je politieke/religieuze overtuiging spelen voor ons geen rol. We vinden het verrijkend om samen te werken met vrijwilligers met verschillende achtergronden. Diezelfde houding nemen we ook aan ten opzichte van onze bezoekers. We zijn een pluralistische vzw waar álle mensen met kanker en álle naasten zich thuis moeten kunnen voelen. Van onze vrijwilligers verwachten wij dat ze die visie mee uitdragen. Daarom is het wel belangrijk dat je afkomst/overtuigingen je niet verhinderen om als vrijwilliger van Het Majin Huis een open houding aan de dag te leggen.
 • Kanker is een gevoelig thema. Daarom is het voor ons belangrijk dat je de Nederlandse taal voldoende beheerst. We willen graag dat onze bezoekers op een laagdrempelige manier met jou kunnen communiceren en zich begrepen voelen.
 • Als je een activiteit wil begeleiden in Het Majin Huis, is het voor ons belangrijk dat je daarvoor een gepaste opleiding volgde en daarvan een diploma/certificaat kunt voorleggen. Wil je als gastvrouw/-heer aan de slag, dan hoef je geen specifiek diploma/certificaat te hebben, maar vragen we wel om de interne vrijwilligersopleiding van zes halve dagen te volgen.

Kun je vrijwilliger worden als je zelf in een kankertraject zat/zit?

Regelmatig melden zich kandidaat-vrijwilligers aan die zelf een kankerervaring hebben. Vanuit Het Majin Huis zien wij dat zeker als een meerwaarde. Tegelijk vinden we het belangrijk om rekening te houden met de draagkracht van elke kandidaat-vrijwilliger. Daarom:

 • Als je twee jaar uit behandeling bent, kun je al starten als co-gastvrouw/-heer in afwachting van de volgende vrijwilligersopleiding. We zorgen er dan voor dat je in die eerste fase als co-gastvrouw/-heer geflankeerd wordt door een ervaren vrijwilliger.
 • Als je één jaar uit behandeling bent, kun je nog niet als vrijwilliger starten, maar kun je wel al de vrijwilligersopleiding volgen. Zo krijg je al voeling met ons huis. Eens je de opleiding hebt afgerond en je draagkracht voldoende blijkt, kun je starten als vrijwilliger.
 • Als je minder dan één jaar uit behandeling bent, vragen we om nog even te wachten.

Wat krijg je als vrijwilliger in de plaats?

Je doet waardevolle ervaringen op in een lichtrijk, modern huis in het hartje van Gent. Je komt terecht in een divers en enthousiast team van tientallen vrijwilligers. Bij hen: prille twintigers, frisse tachtigers en alles daartussenin. Je proeft van de hartelijke sfeer waarin zij ook onderling met elkaar omgaan. Regelmatig organiseren we ook een ontspannend moment voor onze vrijwilligers, zoals een ontbijt (foto), een picknick of een kleine uitstap.

Klik hier voor een eerste kennismaking met onze vrijwilligers.

Wanneer vrijwilligers taken opnemen in Het Majin Huis, is er altijd vast personeel aanwezig. Je staat er als vrijwilliger bij ons dus nooit alleen voor. En uiteraard zorgen we ervoor dat je als vrijwilliger verzekerd bent.