Ons verhaal

Warm huis in Gent

Het Majin Huis in Gent is een ondersteuningshuis voor mensen met een kankerervaring en hun omgeving. Terwijl het ziekenhuis de tumor aanpakt (de cure), leggen we in Het Majin Huis de focus op de mens achter de ziekte (de care). Mensen die getroffen zijn door kanker, voelen immers meestal niet enkel een overlevingsdrang, maar ook een behoefte aan levenskwaliteit.

Vooreerst wil Het Majin Huis graag een warme ontmoetingsplaats zijn waar mensen met een kankerervaring en hun naasten mekaar vinden. Zij kunnen er op elke werkdag ’s namiddags eens binnenspringen voor een babbeltje, een koffietje of om een vraag te stellen. Daarvoor hoeven ze geen afspraak te maken.

Mensen terug in hun kracht zetten

Daarnaast kunnen mensen met kanker, als ze dat wensen, in Het Majin Huis ook deelnemen aan aangepaste activiteiten. Deze activiteiten zorgen niet voor genezing, maar zijn gericht op het verhogen van de levenskwaliteit tijdens en na een kankertraject.

Onze activiteiten vinden plaats in een huiselijke omgeving. De begeleiders van de activiteiten volgen altijd het tempo, de mogelijkheden en de behoeftes van de bezoeker. Er is een individueel aanbod, een groepsaanbod en een specfiek aanbod 16- tot 35-jarigen. Het uiteindelijke doel is: mensen zoveel mogelijk terug in hun kracht zetten.

In Het Majin Huis hebben we veel aandacht voor de emotionele impact van kanker, zowel bij zij die zelf worden getroffen door de ziekte als bij hun omgeving. Het Majin Huis zet sterk in op psychosociale begeleiding, zowel voor mensen met kanker zelf als voor hun naasten. In het activiteitenaanbod ligt de nadruk op de grote veranderingen die mensen met kanker ervaren op fysiek, mentaal en psychosociaal vlak. Zo kun je in Het Majin Huis terecht voor onder andere zorgmassages, gelaatsverzorging, tai chi en voor verschillende vormen van yoga.

Als je te maken krijgt met kanker, ben je zowel vlak na de diagnose als tijdens en na de behandeling welkom in Het Majin Huis. Leeftijd, afkomst en financiële draagkracht spelen geen rol. Bij individuele activiteiten hanteren we een tarief van €10/sessie, bij groepsactiviteiten is dat €5.

De mens achter de patiënt

Oprichtster en drijvende kracht achter Het Majin Huis is Majin de Froidmont. Zij werd zelf getroffen door kanker en ondervond tijdens haar behandeling hoe heilzaam het is wanneer er oprechte aandacht gaat naar de mens achter de patiënt.

An, Annelies, Els B., Els V. en Kristof en Majin staan in voor de dagelijkse werking. Naast hen geven ook tientallen vrijwilligers het beste van zichzelf in Het Majin Huis. Allemaal samen maken we de droom van Majin waar in de wijk Oud Begijnhof Sint-Elisabeth.

V.l.n.r.: Kristof, Els V., Els B., Annelies, Majin en An