Fasciatherapie

Fasciatherapie wordt toegepast bij pijn en bij bewegings- en functioneringsmoeilijkheden.

Fasciatherapie biedt een manuele begeleiding aan onder vorm van zachte druk en mobilisaties van het lichaam. Zo stelt de therapeut de spanningsvelden in het lichaam vast en kan ze die opheffen.

Samen met de bewegingstherapie, die zowel individueel als in groep gegeven kan worden, zorgen ze er voor dat je fysieke klachten verdwijnen, je meer vitaliteit voelt en je een rijker bewustzijn ervaart.

Deze sensoriële introspectie is een uitnodiging om aandachtig naar jezelf te luisteren met als doel meer stabiliteit en evenwicht te verkrijgen.

Voor deze activiteit vragen we om in te schrijven. Dat kan via onze kalender.

Eén sessie kost €10.

Elke bezoeker heeft recht op 6 sessies per jaar.