Fasciatherapie

Fasciatherapie wordt toegepast bij pijn en bij bewegings- en functioneringsmoeilijkheden. Het is een manuele begeleiding onder vorm van zachte druk en mobilisaties van het lichaam. Zo stelt de therapeut de spanningsvelden in het lichaam vast en kan ze die opheffen.

Het kan helpen om fysieke klachten weg te werken, je vitaliteit te vergroten en je bewustzijn te verrijken. Fasciatherapie is een uitnodiging om aandachtig naar jezelf te luisteren met als doel meer stabiliteit en evenwicht te verkrijgen.

In Het Majin Huis biedt onze vrijwilligster Hilde de fasciatherapie aan.

Voor deze activiteit vragen we om in te schrijven. Dat kan via onze kalender.

Eén sessie kost €10. Elke bezoeker heeft recht op 6 sessies per jaar.