Workshops Verbinding: ‘De ander en ik’

In de workshops rond verbindende communicatie gaat Marie-Amélie De Potter, master in de Oosterse Filologie, met jou op zoek naar jouw profiel volgens het enneagram-model en naar jouw communicatiemodus. Enneagram is een persoonlijkheidsmodel. Het biedt antwoorden op vragen zoals:

 • Wie of wat ben je echt?
 • Hoe functioneer je en hoe druk je je uit?
 • Hoe ga je met jezelf om?
 • Wat wil je bereiken? Wat vind je belangrijk?
 • Hoe ga je met anderen om?

Marie-Amélie gaat al coachend met jou op zoek naar de antwoorden. Het achterliggende idee is: hoe scherper je jezelf kent, hoe krachtiger je jezelf kan bevestigen in je omgeving, op het werk, in je familie, enzovoort.

In de tweede sessie gaat Marie-Amélie eerst na of je de kennis over jouw profiel volgens het enneagram-model als een meerwaarde hebt ervaren. Daarnaast komen vragen aan bod zoals:

 • Hoe assertief ben je nu om te zeggen wat je te zeggen hebt?
 • Is zwijgen echt wel goud?
 • Hoe kan je je nog meer empathisch opstellen?
 • Hoe kan je je innerlijk kracht bewaren?

Bedoeling is om zo de nadruk te leggen op efficiënte en verbindende communicatie.

Wie aan deze workshops deelneemt, zal:

 • Tot rust komen in zijn eigenheid
 • Minder stress ervaren
 • Beter over zijn zorgen kunnen spreken
 • De anderen beter begrijpen
 • Zijn levensmotieven en waarden beter kennen
 • Zichzelf, situaties en anderen meer relativeren en aanvaarden.

Deze workshop vinden plaats op 8 november en 22 november.

Bedoeling is dat elke deelnemer beide sessies volgt.

Inschrijven kan door op de data te klikken, door te mailen naar info@majinhuis.org of te bellen naar 0479 16 15 08.