Verslag studiedag Het Majin Huis

Begin 2024 organiseerde Het Majin Huis een studiedag rond toereikende psychosociale zorg voor mensen met kanker. Liefst 70 onco-zorgprofessionals tekenden present. Ze kwamen vanuit alle uithoeken van Vlaanderen.

Liesbeth Van Impe verzorgde het voorwoord. Zij is ervaringsdeskundige, hoofdredacteur van Het Nieuwsblad/De Gentenaar en ambassadeur van Het Majin Huis.

Nadien bracht Tine Swyngedouw een presentatie over levenskwaliteit bij chronische ziekte en kanker. Tine is klinisch psycholoog en cliëntgericht-experiëntieel therapeut.

Na haar sprak de Nederlandse vitaliteitstherapeut Mariëtte van Hooff. Zij richtte zich op het thema ‘Weer gaan léven in de plaats van óverleven’.

In de namiddag waren er workshops die begeleid werden door onze coördinator Els, die systeemtherapeut is, en onze psychosociaal medewerker Annelies, die counselor/coach is. Zij lieten de aanwezigen proeven van onze groepssessies rond zingeving en rond omgaan met vermoeidheid.

Het slotwoord werd verzorgd door An Lebacq, Expert Zorg en Ondersteuning bij Stichting tegen Kanker. An praatte over de plaats van een inloophuis/ondersteuningshuis in het zorgtraject van mensen met kanker.

21 deelnemers bezorgden ons achteraf het evaluatieformulier over de studiedag. 95,2% van hen gaf aan dat aan hun verwachtingen was voldaan. Enkele commentaren:

  • Duidelijke en boeiende lezingen
  • “Ik kreeg handige tips en kan nu gerichter doorverwijzen. De studiedag gaf een zicht op de manier waarop jullie mensen met een kankerervaring kunnen helpen.”
  • “De oefeningen waren voor mij persoonlijk ook leerrijk.

Een organisatie van

Met de steun van