Studiedag rond ‘Toereikende psychosociale zorg op maat voor mensen met kanker’

VOOR WIE? Zorgprofessionals die werken binnen de oncologie en de inloophuizen.

WANNEER? Dinsdag 23 januari 2014

WAAR? Oude Abdij Drongen, Drongenplein 27, 9031 Drongen (Gent) – www.oudeabij.be

Hieronder vind je eerst het programma. Daaronder staat meer uitleg bij de lezingen/sessies/workshops.

‘Levenskwaliteit bij chronische ziekte en kanker: experiëntieel klavertjevier’

door Tine Swyngedouw

Het thema van deze sessie is: ‘Levenskwaliteit bij chronische ziekte en kanker’. Hierbij wordt gebruikgemaakt van het model van het experiëntieel klavertjevier’. Elk blaadje staat voor een levensdimensie. Binnen dit model staat men stil bij de impact van kanker op lichaam en materiële levensomstandigheden, op mentaal welzijn, op werk en sociaal leven, en op waarden en levensvisie. Binnen elk domein zoekt men uit wat men nodig heeft om opnieuw te floreren binnen de grenzen van de huidige mogelijkheden.”

Deze sessie is meer dan een lezing. Tine laat jullie het klavertjevier aan den lijve ondervinden.

Tine SwyngedouwTine Swyngedouw is klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en supervisor met een eigen privépraktijk, EFocusing. Ze werkt als oncopsycholoog, geeft lezingen en is Focusingtrainer en -coördinator bij The International Focusing Institute.

Ze is auteur van het boek ‘Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas’ (Lannoo, 2022).

‘Weer gaan léven in plaats van óverleven’

door Mariëtte Van Hooff

Na het horen van de diagnose staan mensen met kanker vaak in ‘overleefstand’. Soms lijkt het alsof ze geleefd worden. Ze moeten tijdens het behandeltraject van afspraak naar afspraak. Hun gevoel van autonomie wordt aangetast, binding en waarden veranderen.

Na het behandeltraject verwacht de omgeving, en vaak ook de patiënt zelf, dat het leven van vroeger zich zal hernemen. Men moet weer gaan léven in plaats van óverleven.

Via haar boek ‘Anders over Leven met kanker’ maakt Mariëtte mensen meer bewust van wat hen is overkomen, hoe ze daarmee omgaan en wat ze anders zouden willen. Tijdens haar uiteenzetting vertelt ze over haar werk en ervaring.

Mariette van Hooff (vitaliteitscoach)

Mariëtte van Hooff, vitaliteitstherapeut en arbeidskundige, als vrijwilliger verbonden aan Inloophuis De Cirkel in Helmond en auteur van het boek: ‘Anders over Leven met kanker’ en van het scheurblok ‘Scheur de dag, 100x veerkracht bij kanker’.

KEUZE WORKSHOPS

1) ‘Omgaan met vermoeidheid bij kanker’

door Annelies De Waegeneer

Vermoeidheid treft het merendeel van mensen die geconfronteerd worden met kanker. Voor sommigen blijft het ook na de behandeling een groot obstakel. Tijdens deze workshop staan we stil bij de lichamelijke ervaring van vermoeidheid. Door uitwisseling met anderen ervaren de deelnemers erkenning en vinden ze andere perspectieven om met die vermoeidheid om te gaan.

Als we deze workshop in Het Majin Huis aanbieden aan mensen met een kankerervaring, is het doel: exploreren hoe hun vermoeidheid eruitziet en hoe die een impact heeft op hun dagelijkse leven. Op deze studiedag bieden we jou als zorgprofessional de kans om ook eens kennis te maken met de inhoud van deze workshop.

Annelies De Waegeneer geeft individuele psychosociale begeleiding en groepssessies in Het Majin Huis. Ze is opgeleid tot cliëntgericht-experiëntieel counselor/coach.

2) ‘Zingeving bij kanker’

door Els Van den Driessche

De ziekte kanker brengt fundamentele onzekerheden met zich mee, zoals een mogelijk herval en het onzekere verloop van het herstel. Vaak gaat kanker ook gepaard met verliezen op levensgebieden zoals werk, relaties, fysieke gezondheid, … Dit kan het ervaren van zingeving bemoeilijken.

De ziekte kanker confronteert mensen met hun eindigheid en zet het leven op scherp. Het zorgt ervoor dat mensen reflecteren over het leven. Keuzes en waarden worden in vraag gesteld en het doet mensen nadenken over wat nu echt van belang is. Men maakt de balans op van wat men wil behouden en wat misschien niet.

Als we deze workshop in Het Majin Huis aanbieden aan mensen met een kankerervaring, is het doel: deelnemers helpen om zich bewust te worden van een gevoel van zingeving en dat te vergroten, zodat ze beter met de impact van de ziekte kunnen omgaan. Op onze studiedag bieden we jou als zorgprofessional de kans om ook eens kennis te maken met de inhoud van deze workshop.

Els Van den Driessche is coördinator van Het Majin Huis. Samen met Annelies staat zij in voor de groepssessies. Els is opgeleid tot systeem- en relaxatietherapeut.

‘Plaats van een inloophuis in het zorgtraject van mensen met kanker’

door An Lebacq

An zal praten over de unieke plaats die een inloophuis inneemt binnen het zorgtraject van mensen met/na kanker. Eerst zal zij kort het aanbod van de inloophuizen schetsen aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden. Daarna zal zij de complementaire zorg in deze huizen kaderen binnen de geïntegreerde zorg waar ons gezondheidszorglandschap meer en meer naar evolueert. Ook de nood aan structurele verankering en ondersteuning van de inloophuizen door het beleid zullen aan bod komen. Ten slotte schetst An hoe de inloophuizen positief bijdragen aan patient empowerment.

An Lebacq is master in de biologie en doctoreerde in de medische wetenschappen. Ze werkte 10 jaar rond primaire preventie, thema voeding, bij Vlaams Instituut Gezond Leven.

Sinds anderhalf jaar werkt zij als Expert Zorg en Ondersteuning bij Stichting tegen Kanker, met een focus op de inloophuizen en patient empowerment.

Een organisatie van:

logo Majin Huis

met de steun van:

Candras Foundation logo