Zorgmassage

Zorgmassage is een uiterst zachte vorm van massage.

Een zorgmassage:

  • helpt je om het ziek-zijn even los te laten.
  • heeft een positieve invloed op je levenskwaliteit.
  • kan helpen om het contact en het vertrouwen in je lichaam te versterken.
  • kan stress- en angstverlagend werken.
  • kan helpen bij slapeloosheid.

Wanneer je nog in behandeling bent, is toestemming van je behandelend arts noodzakelijk.

Deze activiteit zorgt niet voor genezing, maar is gericht op het verhogen van de levenskwaliteit tijdens en na een kankertraject. Alle zorgmassages in Het Majin Huis worden gegeven door specifiek daarvoor opgeleide mensen. Eén zorgmassage kost € 10. We streven ernaar om zoveel mogelijk geïnteresseerde bezoekers aan de beurt te laten komen. Daarom kan elke bezoeker inschrijven voor maximum 6 zorgmassages per kalenderjaar (van 1 jan. t.e.m. 31 dec.), met een frequentie van maximum 1 per maand.


Deze activiteit is volzet.
Wil je graag op de wachtlijst?
Mail ons: info@majinhuis.org
Dit heeft zeker zin, want vaak komen er plaatsen weer vrij.