Samen Schrijven

Bij Samen Schrijven vertrekt onze vrijwilliger Francine van een ultrakorte tekst.

Dat zijn één zin of enkele zinnen. Het is de bedoeling daarbij een breder verhaaltje te schrijven: wat is er voordien gebeurd, wat was de aanleiding van de gebeurtenis, wat zullen de gevolgen zijn, hoe loopt het af … ?

Dat tekstje hoeft niet over ziek-zijn te gaan. Mogelijk zullen elementen uit je eigen leven wel een invloed hebben op wat je verzint. Sowieso zal iedereen zijn eigen verhaal creëren. Zo kun je samen met de andere deelnemers en met Francine tot een interessant gesprek komen.

Deze activiteit is gratis.


Deze activiteit is geannuleerd.
Wil je graag op de wachtlijst?
Mail ons: info@majinhuis.org
Dit heeft zeker zin, want vaak komen er plaatsen weer vrij.