Infosessie ‘Als genezen niet meer kan’

Joke De Meester

In 2023 verzorgt AZ Sint-Lucas enkele gratis infosessies in Het Majin Huis. Deze sessie gaat over het leven met kanker als chronische ziekte. Oncopsycholoog Joke De Meester komt over dit thema praten. Zij is lid van het oncologisch begeleidingsteam van het AZ Sint-Lucas.

Als genezen niet meer kan, vernauwt dat de blik. Het is vaak moeilijk om nog vooruit te kijken. Er is angst, boosheid, verdriet, onzekerheid. Maar er is ook hoop, steun, houvast.

Omgaan met ongeneeslijk ziek zijn is: zoeken naar een eigen weg. Een weg van verder gaan en tezelfdertijd afscheid nemen.

Joke De Meester reikt handvaten aan om vooruit te kunnen kijken en om op een kwaliteitsvolle en hoopvolle manier verder in het leven te staan. Zowel voor jezelf als voor je naasten.

Mensen met een kankerervaring én naasten zijn welkom.

De sessie start om 14u en duurt tot 16u.


Deze activiteit is volzet.
Wil je graag op de wachtlijst?
Mail ons: info@majinhuis.org
Dit heeft zeker zin, want vaak komen er plaatsen weer vrij.