onze missie

Het Majin Huis staat open voor mensen met kanker en hun omgeving doorheen het ganse traject. Vanaf de diagnose, behandeling over herstel tot terug een actieve rol opnemen in de maatschappij. Ongeacht leeftijd, afkomst of middelen.
Het Huis wil een warme plek zijn waar mensen met kanker en hun omgeving elkaar ontmoeten, een luisterend oor vinden, informatie kunnen inwinnen en deelnemen aan een waaier van activiteiten die een gezonde mentale en fysieke levensstijl bevorderen.