Testament en legaten

Testament en legaten

Het Majin Huis opnemen in uw testament … een mooi en krachtig gebaar! We zijn u uitermate dankbaar dat u mogelijks overweegt om vzw Het Majin Huis op te nemen in uw testament. Uw nalatenschap zorgt ervoor dat vzw Het Majin Huis nazorg op maat kan aanbieden aan mensen met kanker en hun naasten. Dit maakt voor hen een wereld van verschil tijdens en na hun herstelproces. Uw engagement is zinvol en duurzaam! Het opstellen van een testament is geen alledaagse bezigheid vandaar raden we u aan een beroep te doen op een notaris of advocaat die u hierin professioneel advies kan geven.   Schenken en nalaten aan een goed doel wordt binnenkort belastingvrij.De Vlaamse regering gaf principieel goedkeuring voor de hervorming van het fiscaal tarief voor schenkingen aan goede doelen. Dit betekent concreet dat je geen erf- of schenkbelastingen meer zal moeten betalen wanneer je in de toekomst vzw Het Majin Huis opneemt in je testamentDit nultarief is een compensatie voor de wijziging in de fiscale regeling rond duolegaten. Als het voorstel wordt goedgekeurd en niet meer wordt gewijzigd, zal een duolegaat geen fiscaal voordeel meer opleveren voor overlijdens vanaf 1 juli 2021. Het blijft wel mogelijk om een duolegaat in je testament op te nemen, maar het zal niet meer mogelijk zijn om op die manier de andere begunstigden financieel voordeel te geven.  

Een persoonlijke afspraak

Maakt u graag persoonlijk kennis met vzw Het Majin Huis en oprichtster Majin de Froidmont? Dan kan u contact opnemen met Els Van den Driessche, de coördinator van Het Majin Huis: els@majinhuis.org – 0472 71 21 15