financieel steunen

Het Majin Huis had een projectrekening bij de Koning Boudewijn Stichting. Deze projectrekening was tijdelijk en is stopgezet.Ondertussen is het dossier voor de afgifte van fiscale attesten ingediend bij de FOD Financiën. Dit wil zeggen dat we even geen attesten kunnen uitschrijven. We hopen snel op een positief antwoord en houden jullie op de hoogte.

Wens je ondertussen Het Majin Huis te steunen met een kleine maandelijkse bijdrage of een som bij elkaar gebracht door je vereniging? En heb je geen fiscaal attest nodig? Dan kan je alvast je bijdrage rechtstreeks overmaken op het nieuwe rekeningnummer van Het Majin Huis:BE76 1431 1098 6895.

Met jouw gift bekostigen we onze activiteiten.

Zo worden alle giften rechtstreeks terug geïnvesteerd in onze bezoekers.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van hoe we de ontvangen giften spenderen? Onderaan deze pagina kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief.

vzw Het Majin Huis opnemen in uw testament… een mooi en krachtig gebaar! Als u een legaat (een schenking per testament) of een duo-legaat (legaat vrij van successierechten) overweegt op te nemen in uw testament, dan raden we u aan een beroep te doen op een notaris of advocaat die u de meest voordelige verdeling kan helpen bepalen. Uw engagement is zinvol en duurzaam!

Van vele mensen mochten wij reeds steun ontvangen. Sommigen mogen we vermelden, velen blijven liever anoniem. Dit doet uiteraard niets af aan onze erkentelijkheid. Dank uit naam van de mensen die we kunnen helpen in Het Majin Huis, dank uit naam van alle leden van de Raad van Bestuur, en in het bijzonder dank uit m’n eigen naam,
Majin