financieel steunen

Wens je Het Majin Huis te steunen met een kleine maandelijkse bijdrage of een som door je vereniging bij elkaar gebracht? Het Majin Huis heeft een samenwerking met Koning Bouwdewijnstichting. De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art.145/33 WIB).

Stort op projectrekening van vzw Het Majin Huis, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, op rekening  BE10 0000 0000 0404 – BIC:BPOTBEB1 met de vermelding 128/3115/00067. Opgepast: gestructureerde melding.

Als je geen fiscaal attest nodig hebt, kan je een bijdrage rechtstreeks overmaken op de rekening van Het Majin Huis BE23 1431 0421 5891.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van hoe we de ontvangen giften spenderen? Onderaan deze pagina kan je je inschrijven op onze nieuwsbrief.

vzw Het Majin Huis opnemen in uw testament… een mooi en krachtig gebaar! Als u een legaat (een schenking per testament) of een duo-legaat (legaat vrij van successierechten) overweegt op te nemen in uw testament, dan raden we u aan een beroep te doen op een notaris of advocaat die u de meest voordelige verdeling kan helpen bepalen. Uw engagement is zinvol en duurzaam!

Van vele mensen mochten wij reeds steun ontvangen. Sommigen mogen we vermelden, velen blijven liever anoniem. Dit doet uiteraard niets af aan onze erkentelijkheid. Dank uit naam van de mensen die we kunnen helpen in Het Majin Huis, dank uit naam van alle leden van de Raad van Bestuur, en in het bijzonder dank uit m’n eigen naam,
Majin