Samen Zingen

Af en toe gaan we samen zingend het weekend in. Dit is een activiteit waaraan zowel bezoekers als vrijwilligers kunnen deelnemen.

Nicholas en Lidwien begeleiden deze sessies. Zij zijn beiden professioneel met muziek bezig en concentreren zich in Het Majin Huis op het verbindende aspect van zingen.

Zang is ouder dan spraak en ligt aan de basis van rituelen, expressie, communicatie en gevoelens in onze samenleving. Onze stem is nauw verbonden met wie we zijn en is een wonderlijk middel om onze emoties te delen. Tijdens deze sessies ontdek je verschillende aspecten van zingen. Dat gebeurt aan de hand van klankwerk, liedjes, improvisatie, en meerstemmigheid.

De data van deze activiteit vind je in onze kalender. Inschrijven kan via die kalender, via info@majinhuis.org of 0479 16 15 08.

Deze activiteit is gratis.