Samen Lezen

Onze vrijwilligster Francine begeleidt in Het Majin Huis sessies ‘Samen Lezen’. Daarin leest zij samen met enkele bezoekers een gedicht of een kortverhaal. In een ongedwongen, gezellige sfeer wordt gepraat over wat de tekst bij iedereen teweegbrengt.

Francine volgde een driedaagse opleiding tot leesbegeleider bij Het Lezerscollectief. Dat is de Vlaamse variant van The Reader. Die organisatie stuurt in Engeland honderden leesgroepen aan. Drijvende kracht erachter is Jane Davis.

Jane schopte het tot professor letterkunde, maar groeide op in “een rommelige context”, bij een alleenstaande moeder met een drankprobleem. Als kind uit een disfunctioneel gezin benadrukt Jane dat lezen niet enkel iets is voor hoogopgeleide mensen: “Als schrijvers hun pen vastpakken, denken zij niet aan welke opleiding iemand volgde. Dan denken ze aan hoe het voelt om mens te zijn. Wat zij schrijven, is voor iedereen.” Dus ook voor jou.

Elkaar ‘lezen’

“Samen lezen draait niet rond kennis”, zegt Francine. “Het gaat ook niet over wat de schrijver bedoelde. Waar het wel om draait, is: wat je voelt bij een tekst. Dezelfde woorden kunnen bij de ene iets heel anders losmaken dan bij de andere. Dat is helemaal oké en enorm interessant.”

Het Lezerscollectief verwoordt het zo: “Als je sterke verhalen deelt, kan dat een aanleiding zijn om elkaar te ‘lezen’, om mekaar écht te leren kennen.” Het verrijkt je verbeelding. Dat kan helpen om op een andere manier naar iets te kijken of om iets beter te begrijpen.

(Lees verder onder de foto)

Francine en prof. dr. Tessa Kerre (r.)

Almaar meer mensen raken overtuigd van de meerwaarde van het samen lezen. Zo ook prof. dr. Tessa Kerre, kliniekhoofd hematologie aan het UZ Gent. Zij laat studenten geneeskunde voorlezen aan mensen met kanker. Toen prof. dr. Kerre in oktober 2020 op bezoek kwam in Het Majin Huis, poseerde zij dan ook graag eens met Francine.

Wil je graag eens een sessie ‘Samen Lezen’ met Francine proberen? In onze kalender vind je de data en kun je inschrijven. Dat kan ook via info@majinhuis.org of 0479 16 15 08.

Een deelname aan deze activiteit kost €5.