Fasciatherapie

Fasciatherapie wordt toegepast bij pijn, bewegings- en functioneringsmoeilijkheden.
Fasciatherapie biedt een manuele begeleiding aan onder vorm van zachte druk en mobilisaties van het lichaam om zo de spanningsvelden in het lichaam vast te stellen en op te heffen.
Samen met de bewegingstherapie, die zowel individueel als in groep gegeven kan worden, zorgen ze er voor dat je fysieke klachten verdwijnen, je meer vitaliteit voelt en je een rijker bewustzijn ervaart.
Deze sensoriële introspectie is een uitnodiging om aandachtig naar jezelf te luisteren met als doel meer stabiliteit en evenwicht te verkrijgen.

Elke bezoeker heeft recht op 5 sessies.


Dit evenement is volzet.