Workshop ‘Assertieve Communicatie’ – deel 2 van 2

Het zijn situaties waarin iedereen weleens belandt: je wil een vraag stellen, maar je durft niet. Je wil op iets nee zeggen, maar je antwoordt toch ja. Je begrijpt niet wat de dokter zegt, maar je durft de uitleg niet nóg een keer te vragen. 

In het dagelijkse leven is het belangrijk te weten dat je op ieder moment een vraag mag stellen, grenzen mag aangeven of verdere uitleg mag vragen.

In deze vorming staat Martine Brackx met jou stil bij wat assertief gedrag is, hoe je dingen verwoord krijgt en hoe je kunt omgaan met mensen die dominant overkomen.

Portret Martine Brackx
Martine Brackx

Wat komt er aan bod?

   • Verbale en non-verbale communicatie: we communiceren op verschillende manieren en staan stil bij het belang van lichaamstaal. Welke houding maakt dat ik zelfvertrouwen ervaar?
   • Wat is assertief gedrag?
   • Onderscheid tussen de verschillende soorten gedrag: onderdanig, assertief, agressief en manipulatief. Kenmerken van de verschillende soorten gedrag: verbaal, non-verbaal, zodat gedrag herkenbaar wordt en een reactie al kan geanticipeerd worden.
   • Hoe kan ik op een assertieve manier duidelijke boodschappen overbrengen?
   • Hoe ga ik om met iemand die dominant overkomt?
   • Feedback/kritiek: als iemand een opmerking maakt, wanneer is dat feedback, wanneer wordt het als kritiek ervaren? Hoe kun je iemand op een aanvaardbare manier duidelijk maken dat je het niet eens bent?
   • Rationeel Emotieve Training (RET): je bewust worden van de gedachte die speelt als je een moeilijk gesprek aangaat. Wat maakt dat ik me zeker/onzeker voel? Hoe je gedachten zo sturen dat je rustig blijft bij gesprekken waar de belangen groot zijn.
   • Bespreking cases vanuit de eigen situatie

Martine heeft ruim 35 jaar ervaring als coach van leidinggevenden en medewerkers, zowel in de openbare sector als in de bedrijfswereld.


Deze activiteit is volzet.
Wil je graag op de wachtlijst?
Mail ons: info@majinhuis.org
Dit heeft zeker zin, want vaak komen er plaatsen weer vrij.